گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
پنج شنبه , 9 آبان 1393
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .