گروههاي آموزشي نواحي و مناطق > گروه آموزشي شبستر
سه شنبه , 26 شهريور 1393
گروه آموزشی شبستر
گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی منطقه شبستر
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .