گروههاي آموزشي نواحي و مناطق > گروه آموزشي شبستر
چهارشنبه , 2 مرداد 1393
گروه آموزشی شبستر
گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی منطقه شبستر
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .