گروههاي آموزشي نواحي و مناطق > گروه آموزشي شبستر
دوشنبه , 10 خرداد 1395
 
شبستر
 
اگر نیت یک ساله دارید .. گندم بکارید .. اگر نیت ده ساله دارید .. درخت بکارید .. و .. اگر نیت صد ساله دارید .. انسان تربیت کنید
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .