گروههاي آموزشي نواحي و مناطق > کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشي ناحيه سه تبريز  > گروههای آموزشی فنی و حرفه ای ناحیه 3 تبریز > گروه امور زراعی فنی و حرفه ای ناحیه 3
چهارشنبه , 11 شهريور 1394
1

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .