|  ورود به سايت
  کمينه

 

چاپ  
گروه های درسی کمينه
ریاضی
زبان
 قزآن
عربی
 علوم تجربی
 هنر
 حرفه و فن
علوم اجتماعی
ادبیات

 

چاپ  
آمار بازدید کمينه
چاپ  
اخبار گروههای آموزشی کمينه

| خبر خوان

Untitled Document

جدول فراخوان ها و مسابقات وجشنواره های دوره اول متوسطه در سال 95-94

قابل توجه دبیران و مدیران محترم مدارس وکارشناسان محترم گروههای آموزشی متوسطه استان

جهت دریافت نامه ولیست فراخوانها و مسابقات و جشنواره های دوره اول متوسطه در سال تحصیلی جدید کلیک نمایید:

بخشنامه

لیست فراخوان


Untitled Document

معرفی ایمیل جدید مدیر اجرایی

 

کارشناسان محترم گروههای آموزشی متوسطه نواحی ومناطق استان می توانند ازایمیل زیر جهت ارسال فرم ها وجداول به مدیر اجرایی استان استفاده نمایند:

 

bahmanbaradaran@chmail.ir


Untitled Document

مشخصات اعضای گروه های درسی دوره اول متوسطه استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 95-94

 

 

 

1

 

اشرف داورپناه

سرگروه/قرآن ومعارف اسلامی

لیسانس

شبه - یکشنبه

09141048461

2

محمد زارع نقدهی

عضوگروه/قرآن ومعارف اسلامی

لیسانس

یکشنبه

09141885221

3

ربابه محمدی

سرگروه / عربی

لیسانس

شنبه _پنجشنبه

09146575469

4

محمدحسین ممقانی

عضو گروه/عربی

فوق لیسانس

پنجشنبه

09141025288

5

عبداله طالشی

سرگروه/مطالعات اجتماعی

فوق لیسانس

پنجشنبه

09141073262

6

شهلاعیوضی

عضو/مطالعات اجتماعی

لیسانس

یکشنبه-پنجشنبه

09148449758

7

افسانه امیدآذر

سرگروه/ ریاضی

لیسانس

یکشنبه -چهارشنبه

09144113858

8

نوشین باقری موسوی

عضو/ ریاضی

لیسانس

یکشنبه -چهارشنبه

09143065989

9

مرضیه قصابی

سرگروه/ علوم تجربی

فوق لیسانس

یکشنبه -چهارشنبه

09144108539

10

شهناز اکرمی

سرگروه/ کاروفن آوری

لیسانس

یکشنبه -چهارشنبه

09141087665

11

فریبرز رضاخانلو

عضو/کاروفناوری

فوق لیسانس

یکشنبه

09141045635

12

منیژه حبلی خسروشاهی

سرگروه/ زبان انگلیسی

لیسانس

سه شنبه _چهارشنبه

09141198548

13

بیتا یزدانی

عضو/ زبان انگلیسی

فوق لیسانس

سه شنبه

09144114918

14

معصومه محمدی

سرگروه/ هنر

لیسانس

یکشنبه -چهارشنبه

09144061866

15

محمد حنیفه نژاد

سرگروه/ادبیات فارسی

لیسانس

چهارشنبه-پنجشنبه

09141044965

16

طاهر باقری

عضو/ ادبیات فارسی

لیسانس

پنجشنبه

09144147193

17

علی سیدی

عضو/ ادبیات فارسی

لیسانس

یکشنبه

09141081519

 


 


Untitled Document

بارم بندی دروس دوره اول متوسطه درسال تحصیلی 94-93

قابل توجه مدیران و دبیران وسرگروه های دوره اول متوسطه

بارم بندی دروس دوره اول متوسطه

برای دریافت بارم بندی دروس دوره اول متوسطه درسال تحصیلی94-93 کلیک فرمایید.


Untitled Document

آشنایی با طرح نظارت بالینی

 همکاران محترم جهت آشنایی با طرح نظارت بالینی(بازدید ازکلاس های درس با رویکرد نظارت بالینی ) کلیک نمایید.


Untitled Document

ضرورت درج کد پرسنلی همکاران به همراه آثار ارسالی

 

قابل توجه کارشناسان محترم گروههای آموزشی و دبیران ارجمند

مقتضی است همکارانی که با شرکت در مسابقات ، فراخوان ها ویا با ارسال محتوای الکترونیکی ، نقد کتب ، طراحی سوال و هرگونه فعالیت با گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه استان همکاری می نمایند حتما  کد پرسنلی همکار روی  اثر درج گردد.

 


porjavadi porjavadi 3 0 2010-02-05T18:44:00Z 2010-02-05T18:44:00Z 1 16 95 Home 1 1 110 11.6360 false false false MicrosoftInternetExplorer4

چاپ  
برنامه حضور مدير اجرايي گروههاي درسی دوره اول متوسطه کمينه
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
بهمن برادرانمدیر اجرایی 35564143 مدیر اجرایی / 35572167 سرگروههای استان شنبه تا پنجشنبه
چاپ