|  ورود به سايت
  کمينه

 

چاپ  
گروه های درسی دوره اول متوسطه کمينه

گروه هاي آموزشی
 ریاضی
 زبان
 قزآن
 عربی
 علوم تجربی
 هنر
 حرفه و فن
 علوم اجتماعی
 ادبیات 

آمادگي دفاعي

چاپ  
آمار بازدید کمينه
چاپ  
  کمينه

چاپ  
برنامه حضور مدير اجرايي گروههاي درسی دوره اول متوسطه کمينه
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
علی پورابراهیممدیر اجرایی 09144191715 -5572167 شنبه تا پنجشنبه
چاپ  
تبریک کمينه

چاپ  
نتایج فراخوان ها کمينه

اعلام نتایج فراخوان های گروههای درسی

متن بخشنامه

دانلود فایل ضمیمه

چاپ  
مهلت ارسال عملکردسالانه گروههای درسی کمينه

چاپ  
بارم بندی و جدول ارزشیابی دروس پایه هفتم کمينه

چاپ  
فراخوان ها و مسابقات دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 93-92 کمينه

چاپ  
جدول سطوح حیطه های شناختی کمينه

چاپ  
مشخصات اعضای گروه های درسی دوره اول متوسطه 93-92 کمينه

 برای مشاهده اعضای گروههای درسی دوره اول متوسطه کلیک کنید.

شماره تماس گروه :  5572167 - 0411

چاپ  
برنامه سالانه گروههای درسی 93-92 کمينه

برای مشاهده و دانلود برنامه سالانه گروههای درسی دوره اول متوسطه کلیککنید.

چاپ  
نقد و بررسی کتاب ازنظرعناصر برنامه درسی کمينه

 

برای مشاهده پارامترهای نقدوبررسی کتاب ازنظرعناصربرنامه درسی کلیک کنید.

چاپ