|  ورود به سايت
  کمينه

 

چاپ  
گروه های درسی دوره اول متوسطه کمينه

گروه هاي آموزشی
 ریاضی
 زبان
 قزآن
 عربی
 علوم تجربی
 هنر
 حرفه و فن
 علوم اجتماعی
 ادبیات 

آمادگي دفاعي

چاپ  
آمار بازدید کمينه
چاپ  
  کمينه

چاپ  
برنامه حضور مدير اجرايي گروههاي درسی دوره اول متوسطه کمينه
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
علی پورابراهیممدیر اجرایی 09144191715 -5572167 شنبه تا پنجشنبه
چاپ  
طلب حلالیت کمينه

چاپ  
بارم بندی و جدول ارزشیابی دروس پایه هفتم کمينه

چاپ  
جدول سطوح حیطه های شناختی کمينه

چاپ  
مشخصات اعضای گروه های درسی دوره اول متوسطه 93-92 کمينه

 برای مشاهده اعضای گروههای درسی دوره اول متوسطه کلیک کنید.

شماره تماس گروه :  5572167 - 0411

چاپ  
برنامه سالانه گروههای درسی 93-92 کمينه

برای مشاهده و دانلود برنامه سالانه گروههای درسی دوره اول متوسطه کلیککنید.

چاپ