|  ورود به سايت
  کمينه

 

چاپ  
گروه های درسی دوره اول متوسطه کمينه

گروه هاي آموزشی
 ریاضی
 زبان
 قزآن
 عربی
 علوم تجربی
 هنر
 حرفه و فن
 علوم اجتماعی
 ادبیات 

آمادگي دفاعي

چاپ  
آمار بازدید کمينه
چاپ  
اخبار گروههای آموزشی کمينه

| خبر خوان

Untitled Document

ضرورت درج کد پرسنلی همکاران به همراه آثار ارسالی

قابل توجه کارشناسان محترم گروههای آموزشی و دبیران ارجمند

مقتضی است همکارانی که با شرکت در مسابقات ، فراخوان ها ویا با ارسال محتوای الکترونیکی ، نقد کتب ، طراحی سوال و هرگونه فعالیت با گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه استان همکاری می نمایند حتما  کد پرسنلی همکار روی  اثر درج گردد.


porjavadi porjavadi 3 0 2010-02-05T18:44:00Z 2010-02-05T18:44:00Z 1 16 95 Home 1 1 110 11.6360 false false false MicrosoftInternetExplorer4

چاپ  
برنامه حضور مدير اجرايي گروههاي درسی دوره اول متوسطه کمينه
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
بهمن برادرانمدیر اجرایی 35564143 شنبه تا پنجشنبه
چاپ  
بارم بندی و جدول ارزشیابی دروس پایه هفتم کمينه

چاپ  
جدول سطوح حیطه های شناختی کمينه

چاپ  
مشخصات اعضای گروه های درسی دوره اول متوسطه 94-93 کمينه

 

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

سرگروه/عضوگروه درس

 

مدرک تحصیلی

 

سابقه خدمت

 

روزهای حضور در گروه استان

 

تلفن همراه

1

 

اشرف داورپناه

سرگروه/قرآن ومعارف اسلامی

 

لیسانس

28

شبه - یکشنبه

09141048461

2

 

ربابه محمدی

سرگروه / عربی

لیسانس

24

شنبه _دوشنبه

09146575469

3

محمدحسین ممقانی

عضو گروه/عربی

فوق لیسانس

20

شنبه

09141025288

 

4

عبداله طالشی

سرگروه/مطالعات اجتماعی

فوق لیسانس

18

یکشنبه پنجشنبه

09141073262

5

شهلاعیوضی

 

عضو/مطالعات اجتماعی

لیسانس

28

یکشنبه

09148449758

6

افسانه امیدآذر

 

سرگروه/ ریاضی

لیسانس

23

یکشنبه

09144113858

7

 

نوشین باقری موسوی

عضو/ ریاضی

لیسانس

23

یکشنبه

09143065989

8

 

مرضیه قصابی

سرگروه/ علوم تجربی

فوق لیسانس

23

شنبه _دوشنبه

09144108539

 

9

شهناز اکرمی

سرگروه/ کاروفن آوری

لیسانس

22

شنبه -دوشنبه

09141087665

10

فریبرز رضاخانلو

عضو/کاروفناوری

فوق لیسانس

23

دوشنبه

09141045635

 

11

منیژه حبلی خسروشاهی

سرگروه/ زبان انگلیسی

لیسانس

21

سه شنبه _چهارشنبه

09141198548

12

بیتا یزدانی

عضو/ زبان انگلیسی

فوق لیسانس

21

سه شنبه

09144114918

 

13

معصومه محمدی

سرگروه/ هنر

لیسانس

15

شنبه-یکشنبه

09144061866

 

14

محمد حنیفه نژاد

سرگروه/ادبیات فارسی

لیسانس

20

چهارشنبه-پنجشنبه

09141044965

15

طاهر باقری

عضو/ ادبیات فارسی

لیسانس

24

پنجشنبه

09144147193

چاپ  
برنامه سالانه گروههای درسی 93-92 کمينه

برای مشاهده و دانلود برنامه سالانه گروههای درسی دوره اول متوسطه کلیککنید.

چاپ