گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه
چهارشنبه , 13 شهريور 1393
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .