گروههاي آموزشي دوره اول متوسطه  > گروه عربی استان
يكشنبه , 25 بهمن 1394
 


  

به سایت گروه عربی متوسطه دوره اول استان آذربایجان شرقی خوش آمدید.

اعضا و روزهاي حضور
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
ربابه محمدی ینگجه سرگروه 09146575469شنبه - پنج شنبه
محمد حسین ممقانی قاضی جهانعضو گروه 09141025288پنج شنبه
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .