گروههاي آموزشي دوره اول متوسطه  > گروه عربی استان
يكشنبه , 30 فروردين 1394
 
اعضا و روزهاي حضور
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
ربابه محمدی ینگجه سرگروه 09146575469شنبه - دوشنبه
محمد حسین ممقانی قاضی جهانعضو گروه 09141025288شنبه
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .