گروههاي آموزشي دوره اول متوسطه  > گروه ادبيات
پنج شنبه , 7 شهريور 1393
به وب سایت گروه ادبیات فارسی دوره ی اول متوسطه استان آذربایجان شرقی خوش آمدید.

پایگاه  اینترنتی گروه ادبیات فارسی دوره ی اول متوسطه استان آذربایجان شرقی

 

اعضاء و روزهاي حضور
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
بهبود کریم زادهسرگروه 09141036106سه شنبه - چهارشنبه
طاهر باقریعضو گروه 09144147193چهار شنبه
محمد حنیفه نژادعضو گروه 09141044965سه شنبه
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .