گروههاي آموزشي كاردانش > بهداشت و ایمنی کار
شنبه , 9 شهريور 1393
 
گروه بهداشت و ایمنی کار استان آذربایجانشرقی
اول ایمنی بعد کار
جدیثی از حضرت علی ( ع ) :
میوه کوتاهی کردن پشیمانی است، و میوه دور اندیشی سلامتی است .
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .