گروههاي آموزشي كاردانش > قانون کار
سه شنبه , 10 شهريور 1394
معرفی اعضائ گروه

 

سرگروه روز حضور موبایل ایمیل
سر گروه:رضاجعفرپور روز حضور:سه شنبه 09144018210

re1392za@gmail.com

عکس

گروه قانون کار استان آذربایجان شرقی

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .