گروههاي آموزشي كاردانش > قانون کار
شنبه , 18 مهر 1394
درج متن/HTML

 

گروه قانون کار استان آذربایجان شرقی

 

 

معرفی اعضائ گروه

 

سرگروه وعضو گروه
روز حضور موبایل ایمیل
 سرگروه:رضاجعفرپور سه شنبه 09144018210

re1392za@gmail.com

 عضو گروه: معصومه چاپاری سه شنبه 09141017244 machapari@yahoo.com

 

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .